Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022Παθήσεις & Θεραπείες


 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ
ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
Αζωοσπερμία
           

Ως αζωοσπερμία ορίζεται η πλήρης απουσία σπερματοζωαρίων στην εκσπερμάτιση και αποτελεί την πιο σοβαρή εκδήλωση ανδρικής υπογονιμότητας.
Η αζωοσπερμία συναντάται σε περίπου 1% του ανδρικού πληθυσμού και μέχρι 20% στις περιπτώσεις ανδρικής στειρότητας.

Η αζωοσπερμία διακρίνεται σε αποφρακτική και μη αποφρακτική.

Αποφρακτική αζωοσπερμία

Σπερματοζωάρια παράγονται κανονικά στους όρχεις αλλά δεν εμφανίζονται στην εκσπερμάτιση λόγω απόφραξης σε κάποιο σημείο του αναπαραγωγικού συστήματος. Η αποφρακτική αζωοσπερμία μπορεί να είναι εκ γενετής (συγγενής) ή να παρουσιαστεί σε κάποια φάση της ζωής του άνδρα (επίκτητη).

Συγγενή αίτια αποφρακτικής αζωοσπερμίας: απουσία του ενός ή και των δύο σπερματικών πόρων ή/και των σπερματοδόχων κύστεων, απουσία επικοινωνίας του όρχη με την επιδιδυμίδα, πλήρης ατρησία του σπερματικού πόρου και της επιδιδυμίδας.

Επίκτητα αίτια αποφρακτικής αζωοσπερμίας: επιπλοκές χειρουργικών επεμβάσεων, φλεγμονές, φυματίωση, τραυματισμοί κλπ.

Μη αποφρακτική αζωοσπερμία

Οι όρχεις δεν παράγουν καθόλου σπερματοζωάρια. Η αδυναμία παραγωγής σπερματοζωαρίων ή η ελάχιστη παραγωγή (ολιγοσπερμία) μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να οφείλεται σε τραυματισμούς, φλεγμονές, λοιμώδη νοσήματα, κρυψορχία, χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία.

Αντιμετώπιση

Στην περίπτωση αποφρακτικής αζωοσπερμίας ανευρίσκονται σπερματοζωάρια κατευθείαν από τους όρχεις - είτε μετά από αναρρόφηση με βελόνα από τους όρχεις και την επιδιδυμίδα (Fine Needle Aspiration, FNA) είτε με μικροχειρουργική βιοψία όρχεων (Testicular Sperm Extraction, TESE).
Στην συνέχεια, τα σπερματοζωάρια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για Εξωσωματική Μικρογονιμοποίηση (ICSI), μετά από κατάλληλη επεξεργασία του δείγματος.

                       επιστροφή

Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο