Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019Παθήσεις & Θεραπείες


 

ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜ
ΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩ
Παθήσεις σαλπιγγών (υδροσάλπιγγες, συμφύσεις, απόφραξη)
           

Υδροσάλπιγγες ονομάζονται οι σάλπιγγες που είναι διατεταμένες εξαιτίας συλλογής υγρού στο εσωτερικό τους σαν αποτέλεσμα προηγούμενης φλεγμονής (σαλπιγγίτιδα), ή φλεγμονής γειτονικών οργάνων (πχ σκωληκοειδίτιδα) και επεμβάσεων στην κοιλιά. Συνήθως συνυπάρχουν και διαφόρου βαθμού συμφύσεις (εσωτερικές ουλές) γύρω από τις σάλπιγγες.
Τα παραπάνω μπορεί να αφορούν την μία ή και τις δύο σάλπιγγες, και προκαλούν δυσλειτουργία μέχρι πλήρη απόφραξη των σαλπίγγων, υπογονιμότητα και προδιάθεση για εξωμήτριο κυήσηΗ διάγνωση των παθήσεων σαλπίγγων γίνεται με το διακολπικό υπερηχογράφημα, σε ορισμένες περιπτώσεις, τη σαλπιγγογραφία και τη λαπαροσκόπηση.Η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από τον βαθμό βλάβης των σαλπίγγων. Μικρού βαθμού βλάβη (συνήθως απόφραξη μόνο του περιφερικού τμήματος της σάλπιγγας και συμφύσεις γύρω από τις σάλπιγγες) διορθώνονται χειρουργικά με λαπαροσκόπηση, ενώ σε μεγάλου βαθμού βλάβες είναι προτιμότερη η αφαίρεση των κατεστραμένων σαλπίγγων πριν την προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης, αφού η έρευνα έχει δείξει ότι η παραμονή των υδροσαλπίγγων επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα της εξωσωματικής γονιμοποίησης και αυξάνει την πιθανότητα εξωμήτριου κύησης.

                       επιστροφή

Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο