Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Τρίτη, 23 Απριλίου 2019Εχεμύθεια


 

Η εχεμύθεια είναι κορυφαία μας προτεραιότητα για τον λόγω αυτό καταχωρούμε όσο το δυνατόν λιγότερες πληροφορίες για εσάς.
Η εχεμύθεια μεταξύ γιατρού και ασθενούς καλύπτει της πληροφορίες που σχετίζονται στην απευθείας σχέση γιατρού και ασθενούς και οποιαδήποτε πληροφορία έχει συλλέξει ο γιατρός από την εξέταση του ασθενούς. Αυτό περιλαμβάνει τους ιατρικούς φακέλους και όλες τις επικοινωνίες μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς.

Οι ιατρικοί φάκελοι φυλάσσονται κρυπτογραφημένοι, με ασφάλεια και εχεμύθεια και χωρίς καμία πρόσβαση σε τρίτους.


Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο