Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024


 
 
 

Πρόσθετες τεχνικέςΜικρογονιμοποίηση – Ενδοωαρική έγχυση σπερματοζωαρίου (ICSI)

Η ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Είναι μια εργαστηριακή τεχνική στην οποία ένα μόνο σπερματοζωάριο εγχέεται στο κυτταρόπλασμα κάθε ωαρίου και εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: σοβαρός ανδρικός παράγοντας, μειωμένη ποιότητα και ποσότητα ωαρίων, μεγάλη ηλικία γυναίκας, προηγούμενες αποτυχίες κλασσικής εξωσωματικής κλπ.

Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη (Assisted Hatching, AH)

Πρόκειται για μια εργαστηριακή διαδικασία που εκτελείται αμέσως πριν την εμβρυομεταφορά μεταφορά σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Ένα έμβρυο βγαίνει ή «εκκολάπτεται» από το πρωτεϊνούχο κέλυφος του, που ονομάζεται «διαφανής ζώνη», προτού εμφυτευτεί στην μήτρα.
Με την υποβοηθούμενη εκκόλαψη, μια χημική ουσία ή ένα λέιζερ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διαλύσει μέρος της ζώνης, με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας επώασης.
Ενδείξεις της μεθόδου: προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης, γυναίκες ηλικίας άνω των 38, ασυνήθιστα πεπαχυμένη «διαφανής ζώνη» εμβρύων.

Βιοψία Όρχεων (Percutaneous Epidydimal Sperm Aspiration και Testicular Sperm Extraction, PESA και TESE)

Μερικοί άνδρες δεν έχουν σπερματοζωάρια στο δείγμα της εκσπερμάτισης, αλλά σπερματοζωάρια εξακολουθούν να παράγονται στους όρχεις.
Αυτό μπορεί να συμβεί λόγω στειροποίησης (βαζεκτομή), σε συγγενή απόφραξη σπερματικού πόρου, ανεπαρκή ανάπτυξη του σπέρματος κλπ.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο Ουρολόγος μπορεί να αφαιρέσει το σπέρμα με την τοποθέτηση μιας βελόνας ή μέσω μιας μικρής τομής στους όρχεις.
Οι τεχνικές αυτές είναι αρκετά αποτελεσματικές όταν συνδυάζονται με τη μέθοδο της Μικρογονιμοποίησης.

Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Τα έμβρυα που δεν μεταφέρονται στην μήτρα κατά τη διάρκεια ενός κύκλου εξωσωματικής γονιμοποίησης, αλλά είναι καλής ποιότητας, μπορούν να καταψυχθούν.

Αυτά τα έμβρυα φυλάσσονται σε υγρό άζωτο στους -196°C και μπορούν να αποψυχθούν σε μεταγενέστερο κύκλο.

Οι διαδικασίες που εμπλέκονται στην προετοιμασία εμβρυομεταφοράς αποψυγμένων εμβρύων είναι πολύ απλούστερες και λιγότερο δαπανηρές. Η κατάψυξη αυστηρά και μόνο καλής ποιότητας εμβρύων μεγιστοποιεί τις πιθανότητες επιτυχίας σε έναν μετέπειτα κύκλο θεραπείας.

Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση (PGD)

Ο γενετικές έλεγχος σε έμβρυα πριν εμφυτευτούν ενδείκνυται σε ασθενείς που έχουν κίνδυνο γενετικών διαταραχών, όπως είναι η κυστική ίνωση ή μεσογειακή αναιμία και για τους ασθενείς με υπογονιμότητα οι οποία σχετίζεται με χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως οι καθ' έξιν αποβολές ή επανειλημμένες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Δωρεά Ωαρίων

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά σε γυναίκες προχωρημένης ηλικίας, η υπογονιμότητα οφείλεται σε μείωση της λειτουργίας των ωοθηκών και επακόλουθη μείωση της ποιότητας των ωαρίων.
Σε περίπτωση σοβαρής υπολειτουργίας των ωοθηκών, μια εγκυμοσύνη είναι πολύ δύσκολο να επιτευχθεί, με ομόλογα ωάρια.
Η χρήση ωαρίων από δότρια συχνά προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για μια εγκυμοσύνη.

Τα δανεικά ωάρια είναι μια σύνθετη επιλογή από ιατρική, ψυχολογική και ηθική άποψη, αλλά και μερικές φορές η μοναδική ευκαιρία για εγκυμοσύνη σε ορισμένα ζευγάρια.Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο