Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024


 
 
 

Στο εργαστήριοΟι Διαδικασίες στο Εργαστήριο Εξωσωματικής Γονιμοποίησης

Γονιμοποίηση και ανάπτυξη του εμβρύου

Κατά την ωοληψία, ο Εμβρυολόγος συλλέγει τα ωάρια και τα τοποθετεί σε κλίβανο με ιδανικές συνθήκες ( θερμοκρασία, pH, κλπ).

Μετά την ωοληψία, τα ωάρια ολοκληρώνουν το τελικό στάδιο ωρίμανσης μέσα στον κλίβανο.

Εν το μεταξύ, συλλέγεται το δείγμα σπέρματος από τον άνδρα, το οποίο υποβάλλεται σε ειδική επεξεργασία.
Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη συλλογή των καλύτερων σπερματοζωαρίων για τη γονιμοποίηση.

Λίγες ώρες μετά την ωοληψία, τα ωάρια γονιμοποιούνται είτε με κλασσική γονιμοποίηση ή μικρογονιμοποίηση.

Την επόμενη μέρα, που ονομάζεται Μέρα 1, γίνεται αξιολόγηση της γονιμοποίησης και διαχωρισμός των φυσιολογικά γονιμοποιημένων ωαρίων.

Ακολουθεί η κυτταρική διαίρεση η οποία προκύπτει μετά την ανάμειξη των χρωμοσωμάτων.
Τη Μέρα 2, συνήθως παρατηρείται το δεύτερο στάδιο της διαίρεσης από ένα έμβρυο δύο κυττάρων σε ένα τεσσάρων κυττάρων.

Τα έμβρυα αξιολογούνται κατά τις Ημέρες 2 και 3 για εμβρυομεταφορά μέχρι την Ημέρα 5 ή 6 το αργότερο.

Αξιολόγηση Εμβρύων

Υψηλής ποιότητας έμβρυα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
ομοιογενές, ανοιχτόχρωμο-μη κοκκώδες κυτταρόπλασμα, λείες και ομαλές μεμβράνες, κύτταρα περίπου στο ίδιο μέγεθος που αγγίζονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια στρογγυλή μπάλα εντός της διαφανούς ζώνης.

Η διαφανής ζώνη πρέπει να είναι σαφής και όχι πολύ πεπαχυμένη.

Ένα συχνό εύρημα στα έμβρυα είναι ο κατακερματισμός, το οποίο συμβαίνει όταν μεμονωμένα κύτταρα διασπώνται εντός της ζώνης.
Σε γενικές γραμμές, όσο μικρότερος ο κατακερματισμός τόσο το καλύτερο.

Πριν την εμβρυομεταφορά, ο Εμβρυολόγος αξιολογεί τη μορφολογία των εμβρύων.
Τα έμβρυα με την καλύτερη μορφολογία και διαιρέσεις συνήθως έχουν περισσότερες πιθανότητες εμφύτευσης και συνεπώς επιλέγονται για εμβρυομεταφορά.

Η αξιολόγηση είναι υποκειμενική και τα έμβρυα με κακή μορφολογία εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να εμφυτευτούν, αν και, σε ποσοστό μικρότερο από εκείνα με καλύτερα χαρακτηριστικά.
Ο αριθμός των εμβρύων που μεταφέρονται εξαρτάται από την ποιότητα των εμβρύων, την ηλικία της γυναίκας, και την ημέρα της εμβρυομεταφοράς.

Επιπλέον, εξαρτάται από την επιθυμία του ζευγαριού και τη Νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Για παράδειγμα στην Ελλάδα, δίδυμες κυήσεις είναι περισσότερο αποδεκτές από τη Βόρεια Ευρώπη και επιπλέον επιτρέπεται η εμβρυομεταφορά έως και τριών εμβρύων σε γυναίκες έως 40 ετών και τεσσάρων σε μεγαλύτερες γυναίκες.

Αναγνώριση και χειρισμός σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων

Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστούν τα ζευγάρια ότι το σπέρμα, τα ωάρια, και τα έμβρυα τους στην κατοχή του Κέντρο πάντα αντιμετωπίζεται με εμπιστοσύνη, σεβασμό, τεχνογνωσία και φροντίδα.

Οι διαδικασία αναγνώρισης και μια σειρά ελέγχων πριν την εφαρμογή κάθε τεχνικής αποσκοπούν στην ταυτοποίηση του γενετικού υλικού (σύστημα ελέγχου / ταυτοποίησης των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων των ζευγαριών αποκλείοντας λανθασμένους χειρισμούς).
Αυτή είναι μια σταθερή προτεραιότητα καθ 'όλη τη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης.Κλείσιμο
 
Ελληνικά    English   

Ovulation Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος:

(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)
Διάρκεια Κύκλου: (μέρες)

BMI Calculator Κλείσιμο

Φύλλο:

Γυναίκα    Ανδρας
Ύψος: (εκατοστά)
Βάρος: (κιλά)

Pregnacy Calculator Κλείσιμο

Τελευταία Περίοδος: (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ)

Breast Cancer Risk Κλείσιμο